پایان نامه رابطه اهمال کاری با کمالگرایی دانشجویان پایان نامه رابطه اهمال کاری با کمالگرایی دانشجویان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 276 KB

تعداد صفحات : 99

بازدیدها : 332

برچسبها : پایان نامه کمالگرایی اهمال کاری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه رابطه اهمال کاری با کمالگرایی دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

هدف کلی پایان نامه حاضر بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.

بیان مسئله

نگرش کمال گرایی یک دور معیوب را به وجود می آورد. افراد کمال گرا نخست مجمو عه ای از اهداف غیر قابل دسترس را ردیف می کنند در گام بعدی در رسیدن به این اهداف شکست می خورند زیرا دسترسی به آن اهداف غیر ممکن می باشد. رویکرد روان شناختی به کمال گرایی با دیدگاه فروید در مورد این سازه به عنوان نشانه عمومی نوروز وسواس که بر اساس آن یک فرامن خشن و تنبیه گر، پیشرفتها و عملکردهای عالی را طلب می کند، آغاز شد. طبق این دیدگاه آسیب شناختی کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آن ها که با خود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه می باشد تعریف شده است. از سوی دیگر محققان با طرح کمال گرایی کنش وار در مقابل کمال گرایی نا کنش گر کمال گرایی سالم در مقابل کمال گرایی ناسالم یا کمال گرایی بهنجار در مقابل کمال گرایی نوروتیک جنبه های مثبت را در مقابل جنبه های را در مقابل جنبه های منفی این سازه متمایز کرده اند. در واقع کمال گرایی بهنجار از تلاش و رقابت برای برتری و کمال لذت می برد و در عین حال محدودیت های شخصی را به رسمیت می شناسد. کمال گرایی نوروتیک یا منفی به دلیل انتظارات غیر واقع بینانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهد شد. هویت وفلت با نظریه کمال گرایی دربافت اجتماعی، سه بعد کمال گرایی خویشتن مدار، کمال گرایی دگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار را متمایز کردند. کمال گرایی خویشتن مدار با تمایل به وضع معیارهای غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد همراه با خود نظارت گری های دقیق مشخص می شود. کمال گرایی دگر مدار بیان گر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران می باشد و کمال گرایی جامعه مداربه احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظارات تجویز شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تایید اطلاق می شود...

علائم اهمال کاری

افراد تعلل ورز دارای ویژگی های زیر هستند

به گونه ای افراطی انجام کارها را به تأخیر می اندازند لذا کارها را تا زمانی نامشخص در آینده به تأخیر می اندازد. تکه کلام آنان در این زمینه این است، بالاخره آنرا انجام خواهم داد. مثل دانش آموزی که می گوید بالاخره من تصمیم بگیرم درس بخوانم، می توانم موفق شوم. کلمه بالاخره در جمله این دانش آموز معلوم نیست به چه زمانی درآینده مربوط می شود فرد تعلل ورز چون از سر طفره رفتن صحبت می کند به عنوان دروغگو نیز معرفی می شود.

افراد تعلل ورز از بیان اطلاعات درباره توانایی های خود اجتناب می کنند، لذا تکالیف سطح پایین را ترجیح می دهند.

برآورد زمانی ضعیف دارند، یعنی مدت زمانی که برای انجام یک تکلیف برآورد می کنند نادرست است.

گرایش به گذشته دارند بیشتر بر مبنای افکار و باورهای مربوط به گذشته عمل می کنند نه بر مبنای قصد و نظر خود در زمان حال

دارای عزت نفس پایین هستند

کمال پرست هستند

اهل رقابت نیستند

حالت خود فریبی دارند دچار اضطراب و افسردگی هستند

اقدام به خود معلول سازی می کنند یعنی وقتی می خواهند یک کار ضروری را در قالب یک ضرب العجل انجام دهند، برای این کار اصلی را انجام ندهند وقت خود را برای کارهای غیر ضروری تلف می کنند.

در زمینه تصمیم گیری مشکل دارند، یعنی تصمیم گیری در مورد انجام امور را به تأخیر می اندازند.

از کسانی که در مورد نحوه گذراندن وقت آنان سئوال می پرسند ناراحت می شوند. حالت خود تردیدی دارند، به توانایی هایی خود شک دارند. اهل تلاش و سماجت نیستند.

از موقعیت های سخت و چالش انگیز که دارای تقویت های درازمدت است اجتناب می کنند.والدین افراد تعلل ورز نیز از چالش ها استقبال نمی کنند.برخی از تیپ های شخصیتی مثل کمال گرا به اهمال کاری گرایش دارند. سعی خود را از تجربه هیجان های ناخوشایند محافظت کنند. دارای حالت راحت/ناراحت هستند. یعنی در ظاهر نشان می دهد که به خاطر انجام ندادن امور بی خیال و راحت است اما در درون ذهن خود به خاطر انجام ندادن امور ناراحت است.ترس از شکست دارد.

اعتقادشان بر این است که تحت فشار بهترین کار انجام می دهند، لذا اهل برنامه ریزی برای انجام بهتر کار نیستند، درست مانند دانشجویی که از ابتدا تا انتهای ترم درس نمی خواند و معتقد است یک هفته مانده به امتحان تلاش می کند و بهترین نتایج را می گیرد؛ در حالیکه اگر همین دانشجو از ابتدای ترم به صورت برنامه ریزی شده درس بخواند، عملکرد بالایی خواهد داشت.بیشتر وقت خود را روی تکالیف غیر ضروری صرف می کنند

از راهبردهای یادگیری غیر اثربخش استفاده می کنند. دارای معدل پایین هستند. نسبت به تکالیف سخت متنفر هستند. از دلیل تراشی های دروغین استفاده می کنند. اقدام به سرقت ادبی می کنند. دارای افکار غیر منطقی هستند. حالت خودکارآمدی پایین دارند.کم حوصله و بی تحمل هستند. بدنی افتاده و وارفته دارند.

در زمینه های پاسخ به پیام های تلفنی، خرید هدایا، بلیط های ورزشی و خرید بلیط کنسرت های موسیقی اهمال کاری می کنند. یخچال را تا زمانی که کاملا خالی نشود، پر نمی کنند. خودشان تصمیم نمی گیرند، بلکه اجازه می دهند دیگران برای آنها تصمیم بگیرند.

ابعاد کمال گرایی

1- کمال گرایی خودمدار: کمال گرایی خودمدار یک مؤلفه انگیزشی است که شامل کوشش های فرد برای دستیابی به خویشتن کامل می باشد. در این بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال،معیارهای های بالای غیرواقعی،کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ در رابطه با نتایج،به صورت موفقیّت های تام یا شکست های تام می باشند.این افراد به حد کافی موشکاف و انتقادگر هستند، به طوری که نمی توانند عیوب و اشتباهات یا شکست های خود را در جنبه های مختلف زندگی بپذیرند 2- کمال گرایی دیگرمدار: کمال گرایی دیگرمدار یک بعد میان فردی است که شامل تمایل به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری دارند.ازاینرو این نوع کمال گرایی ممکن است به روابط بین فردی دشوار منتهی گردد. 3- کمال گرایی جامعه مدار: در کمال گرایی جامعه مدار دیگران انتظارات اغراق آمیز و غیر واقعی از شخص دارند. اگرچه برآوردن این انتظارات مشکل است ولی شخص باید به این استانداردها نائل آید تا مورد تائید و پذیرش دیگران قرار گیرد.

این معیارهای افراطی معمولا منجر به احساس شکست، اضطراب، خشم، درماندگی و ناامیدی شده که با تفکرات خودکشی و افسردگی در ارتباط است. تلاش سالم یا کمال گرایی بهنجار انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتکار با فرآیند خودتخرببگر کمال گرایی کاملا تفاوت دارد. تلاش سالم(سازنده)،منجر به انتخاب اهداف برپایه خواسته های شخصی و آرزوها و نه بر اساس پاسخگویی به انتظارات خارجی می گردد. به عبارت دیگر اهداف آنها، واقعی، خودجوش (درونی) و ذاتا قابل حصول است. افراد تلاشگر سالم، از انجام کار در دست اجراء بیشتر از تفکر درمورد نتیجه پایانی آن لذت می برند. وقتی این افراد با تجاربی چون نارضایتی و شکست مواجه می شوند، واکنشهای آنها عموما به موقعیت ویژه موجود محدود می شود و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی دهند.

فهرست مطالب پایان نامه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

اهمال کاری

علائم اهمال کاری

افراد تعلل ورز دارای ویژگی های زیر هستند

شیوه اهمال کاری

انواع اهمال کاری

عوامل مؤثر در اهمال کاری

تحمل ناکامی پایین (کم طاقتی)

طغیان (سرکشی)

ترس از شکست

ترس از موفقیت

به طور کلی عقب انداختن کارها از سه ناراحتی ناشی می شود

ب)پایین بودن سطح تحمل

تعریف کمال گرایی

ویژگیهای افراد کمال گرا

انواع کمال گرایی

ابعاد کمال گرایی

علل کمال گرایی

چشم اندازهای نظری و کمال گرایی

نظریه فروید

نظریه ی آدلر

نظریه هورنای

نظریه الیس

چگونه به فرد کمال گرا کمک کنیم؟

پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج کشور

پژوهش های عملی در داخل کشور

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش پژوهش

ابزار پژوهش

پرسشنامه کمال گرایی

مقیاس اهمالکاری

روش تجزیه و تحلیل

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید